Board Of Directors

Enver İLHAN

Yönetim Kurulu Başkanı

Biyografi
Bekir KARACA

Yönetim Kurulu Üyesi

Biyografi
Ahmet Said İLHAN

Yönetim Kurulu Üyesi - CFO

Biyografi